تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
png تمرین جلسه دهمفیزیک مکانیک1399/03/061399/03/10
png تمرین جلسه پنجم (عدم پایستگی انرژی مکانیکی)فیزیک مکانیک1399/02/301399/03/03
png تمرین جلسه نهم (برخورد الاستیک)فیزیک مکانیک1399/02/301399/03/03
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم